Object

Title: Polska Stomatologja oraz Przegląd Dentystyczny

Date:

1936-1939

Resource Type:

czasopismo

Contributor:

Cieszyński, Antoni (1882-1941). Red.

Uwagi:

Od R. 15, nr 1/2 (1937) podtyt.: organ Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, Polikliniki Stomatologicznej Uniw. Poznańskiego i Krakowskiego, Związku Stomatologów Lwowskiej Izby Lekarskiej, Centralnej Rady Zrzeszeń Stomatologów i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, Stałej Delegacji Polskich Zjazdów Stomatologicznych, Związku Słowiańskich Stomatologów, Polskiego Komitetu Narodowego Międzyn. Związku Dentyst. (F.D.I.), Sekcji Pol. Międzyn. Związku Stomatologicznego (A.S.I.), Międzynarodowego Związku Badających Paradontozę "ARPA" oraz Związku i Tow. Lek.-Dentystów Chrześcijan w Warszawie. ; Wariant tytułu : Polska Stomatologia i Przegląd Dentystyczny ; Niektóre zeszyty tyt.: Polska Stomatologia i Przegląd Dentystyczny. ; Wariant tytułu : Polska Stomatologia oraz Przegląd Dentystyczny ; 1936-1938 dod.: ARPA : organ Polskiego Zespołu ARPA : dodatek do Pol. Stom. i Przegl. Dent. ; Polska Stomatologja oraz Przegląd Dentystyczny : organ Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza, Polikliniki Stomatologicznej Uniw. Poznańskiego i Krakowskiego, Związku Stomatologów Lwowskiej Izby Lekarskiej, Centralnej Rady Zrzeszeń Stomatologów i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, Stałej Delegacji Polskich Zjazdów Stomatologicznych, Związku Słowiańskich Stomatologów, Polskiego Komitetu Narodowego Międzyn. Związku Dentyst. (F.D.I.), Sekcji Pol. Międzyn. Związku Stomatologicznego (A.S.I.), Międzynarodowego Związku Badających Paradontozę "ARPA" oraz Związku i Tow. Lek.- Dentystów Chrześcijan w Warszawie

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain)

Digitalization:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Publisher:

[s. n.]

Place of publishing:

Lwów ; Warszawa

Localization:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information