Contact

Contact information:
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
Uniwersytet w Białymstoku: Edyta Bezzubik (+48) 85 745-76-20
Książnica Podlaska w Białymstoku: mgr Ewa Kołomecka (+48) 85 676-72-36
Fundacja Pogranicze w Sejnach: Agata Szkopińska (+48) 87 516-21-89
www: http://pbc.biaman.pl/
e-mail: dlibra@biaman.pl

You may also use form below: