Title:

Obysk braĉnyj 1893-1896 ; Обыск брачный 1893-1896 ; Protokoły ślubne parafii prawosławnej pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku za lata 1893-1896

Date:

[1893-1896]

Uwagi:

Archiwalia poddano konserwacji i digitalizacji w ramach projektu „Digitalizacja i konserwacja ksiąg z lat 1865-1902 z prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku” zrealizowanego w 2014 r., dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku i Fundację „OIKONOMOS”

Subject and Keywords:

Białystok (Polska) - historia - 19 w. ; Białystok (Polska) - źródła ; Parafia prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku ; Księgi metrykalne parafialne ; Księgi metrykalne prawosławne

Format:

application/pdf

Description:

Centrum Kultury Prawosławnej, Archiwum prawosławnej parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, sygn. 13 – Protokoły ślubne z lat 1893-1896, księga 21 x 34 cm, oprawiona w tekturowe okładki i skórzany grzbiet, 200 k., częściowo drukowanych, częściowo rękopiśmiennych

Resource Type:

dokument archiwalny

Language:

rus

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain)

Digitalization:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Publisher:

Litewski Konsystorz Duchowny / parafia prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku

Place of publishing:

Wilno / Białystok

Localization:

Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku