polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Jan Zygmunt Praga
Found : 2007
View:
1. 

Zalewanie fundamentów pod halę 1 C Fabryki Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1963-64 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uroczystość z okazji święta 1 Maja, świetlica zakładowa Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1986 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie Mieczysława Wienieckiego w fabrytce J. Gotliba, ul. Łąkowa 3, Białystok, 3 sierpień 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jerzy Dojnikowski w pracy, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1960 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pogotowie strajkowe w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, sierpień 1988 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Akcja protestacyjna w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa, Białystok, lata 80. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Eugenia Kalinowska w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1956 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Siostry Makowskie w ogrodzie, ul. Łąkowa, Białystok, ok. 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Janina Boublej (pierwsza z prawej), lata 70-80. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Marian Jerzy Łukjaniuk przy jednej z maszyn w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 60-70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Bal sylwestrowy pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, 31 grudnia 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Pracownicy biura konstrukcyjnego Fabryki Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1957 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Bal sylwestrowy pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, 31 grudnia 1966 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Choinka dla pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Choinka dla pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography