polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Konrad Czajkowski
Found : 556
View:
1. 

Bal sylwestrowy pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, 31 grudnia 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Bal sylwestrowy pracowników Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, 31 grudnia 1966 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Spotkanie integracyjne pracownikow Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, świetlica zakładowa, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1972 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Jerzy Dojnikowski w pracy, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1960 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Pogotowie strajkowe w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, sierpień 1988 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Legitymacja Związku Zawodowego Metalowców, należąca do Konrada Czajkowskiego, Białystok, 23 lutego 1979 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Legitymacja Brygady Pracy Socjalistycznej należąca do Konrada Czajkowskiego, 1972 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Janina Boublej (pierwsza z prawej), lata 70-80. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Legitymacja ubezpieczeniowa Konrada Czajkowskiego, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Dzień Metalowca, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uroczystość z okazji święta 1 Maja, świetlica zakładowa Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 1986 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Dzień Metalowca, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Marian Jerzy Łukjaniuk, pracownik działu głównego mechanika, podczas przeglądu technicznego obrabiarek, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, lata 60-70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Wydział Doświadczalny – załoga żegnająca pracownika p. Mieczysława Szymkiewicza, Fabryka Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok,1979 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Dyplom uznania dla Haliny Półtorzyckiej za XXX lat pracy w Fabryce Przyrządów i Uchwytów, ul. Łąkowa 3, Białystok, 12 listopad 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography