polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Mirosław Wroczyński
Found : 2002
View:
1. 

Rynek Kościuszki, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Nadleśnictwo Państwowe Kowary, Mirosław Wroczyński z żoną, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego Kowary podczas Dnia Lasu, Kowary, kwiecień 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zdjęcie portretowe Mirosława Wroczyńskiiego w mundurze pracownika Nadleśnictwa Państwowego, 1946 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Jagoda, por. Topór, Śnieżka, Baśka i Oleńka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obóz Przysposobienia Wojskowego w Grondziczach koło Grodna, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kompania białostockich szkół średnich na obozie Przysposobienia Wojskowego w Grondziczach koło Grodna, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, styczeń-luty 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, styczeń-luty 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pracownicy Nadleśnictwa Państwowego, Kowary, 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zaświadczenie potwierdzające zdolność do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez Mirosława Wroczyńskiego, Białystok, 26 maja 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Ks. dr Stanisław Hałko, założyciel i dyrektor Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zdjęcie grupowe przed budynkiem szkoły z okazji "Małej matury" w gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Kościelna, Białystok, czerwiec 1934 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Defilada z okazji Święta 3 Maja, maszeruje hufiec szkolny Gimnazjum i Liceum im. Króla Zygmunta Augusta, ul. Sienkiewicza, Białystok, 3 maja 1938 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Stary, Niemowa, Lolek, Dąb, Wierzba, Oleńka, Silny, Bart, Kruk, Ryki, Brysk, Cym, Szczygieł, Śnieżka podczas Powstania Warszawskiego, Warszawa, 10 sierpnia 1944 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography