polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Mirosław Zbichorski
Found : 2001
View:
1. 

Nagroda przyznana Mirosławowi Zbichorskiemu za projekt pomnika Bohaterów Ziemi Białostockiej i pomnika Obrońców Białegostoku, Białystok, 22 października 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "45. Rocznica Września", Białystok, 3-12 listopada 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Pocztówka z okazji Wystawy Filatelistycznej "40. lat Polski Ludowej", Białystok, 1-27 czerwca 1984 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Propozycja Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Białymstoku dotyczące zachowania starego Białegostoku w formie wybranych fragmentów istniejącej zabudowy, Białystok, styczeń 1977 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Nagroda dla Mirosława Zbichorskiego, Andrzeja Chwalibóga, Jerzego Grygorczuka i Antoniego Maleckiego za projekt pomnika Obrońców Białegostoku 1939 r., Warszawa, 15 maja 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

ul. Spacerowa 15, Białystok, 1976 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Chrzciny, ul. Graniczna 14a, Białystok, 1961 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

ul. Graniczna 14a, Białystok, lata 70-80. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

ul. Graniczna 14a, Białystok, lata 70-80. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Ul. Mickiewicza 57, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

I klasa Liceum Męskiego, ul. Kościelna, Białystok, 1947 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Rynek Kościuszki, Białystok, lata 30. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Nadleśnictwo Państwowe Kowary, Mirosław Wroczyński z żoną, lata 40-50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Mirosław Szumski na plaży miejskiej na Dojlidach, Białystok, 1935 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Mirosław Szumski, ul. Mickiewicza, Białystok, 1930 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography