polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to publication
Leitourgikon si est' Sluzebnik
Found : 15
View:
1. 

Domina palatii regina libertas seu familiare amicorum colloquium de statu, libertatibus et juribus Regni ac Reipublicae Poloniarum...

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

II-gie Targi Północne i Wystawa Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego w Wilnie 14/IX - 1930 - 28/IX : katalog - przewodnik

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Ianina zwycięskich tryumfów, dziełami y heroicznym zwycięstwem Jana III, króla polskiego Na Marsowym Polu nayiasnieyszy po przełomaney Ottomanskiey y Tatarskiey Potencyi.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Zodiacus Infulatus duodecim Pinscensium Antistitm nec non Bissenorum Jubileorum Annorum [...].

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Speculum Speculum homini ecclesiastico, curatori animarum, functiones apostolicas exercenti, in considerationibus ecclesiasticum statum concernentibus propositum. Magno nomini et honori [...] Joannis Clementis [...] Branicki, supremi vexilliferi et campestris Regni ducis [...] dedicatum.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polak konfederat przez Moskwę na Syberyą zaprowadzony

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Waga, Teodor (1739-1801), 1767, Krotkie zebranie y geografii polskiey

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Klucz prognostykarski, rzetelne wiadomości o roku i jego częściach, o poprawie kalendarza i sposobie jego używania.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Sekreta gabinetów europeyskich od roku 1763

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Katalog Książek Naukowych Nabytych w roku 1934

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Życie Jezusa Chrystusa ... w języku francuskim napisane

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Sacewicz, Benedykt, 1759, Pobudka duchowna wszystkim gorliwym rozariantom w... Różańca s. modlitwie ćwiczących się... pożyteczna i razem o pracujących w Kościele Bożym missjonarzach Zakonu Kaznodziejskiegoinformacja potrzebna, pierwej do druku w roku 1700, a potym przez pewnwgo Missjonarza ejusde...

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Goszczyński, Seweryn (1801-1876) : Dzieła Seweryna Goszczyńskiego. T. 2, [Poezye liryczne i powieści wierszem]

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Grzegorzewska, Sabina (1808-1872) : Pamiętniki Sabiny z Gostowskich Grzegorzewskiej

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Korolenko, Vladimir Galaktionovič (1853-1921), Z Sybiru : obrazki powieściowe

Find similar objects  |  Add to bibliography