polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów na pochodzie z okazji święta 1 Maja, Białystok, XX w.
Found : 31
View:
1. 

Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów na pochodzie z okazji święta 1 Maja, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów przed pochodem z okazji święta 1 Maja, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Samochody marki Lublin, należące do kina objazdowego przy Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów, Białystok, lata 50. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

List gratulacyjny z okazji 40-lecia pracy Wilhelma Bilewicza w Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów, Białystok, 21 lipca 1981 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Wilhelm Bilewicz przed samochodem marki Lublin należącym do kina objazdowego prowadzonego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Fimów, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Pracownicy Punktu Dożywiania i Informacji na Dworcu Głównym, ul. Kolejowa, Białystok, 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Życzenia z okazji święta 3. Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego oraz Wielkanocy, 2011 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Samochód kina objazdowego prowadzonego przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Fimów, Białystok, lata 50-60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, 1 maj 1966 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 70. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Pracownicy Fabryki Przyrządów i Uchwytów na pochodzie z okazji święta 1 maja, Białystok, lata 60. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Wilhelm Bilewicz z żoną Jadwigą, Białystok, 1949 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Wilhelm Bilewicz z siostrą Bronisławą, zdjęcie w atelier fotograficznym, Białystok, lata 40. XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Delegacja Liceum Budowlanego mieszczącego się przy ul. Warszawskiej 63 na pochodzie z okazji święta 1 Maja, Rynek Kościuszki, Białystok, ok. 1949-50 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przed księgarnią, Białystok, XX w.

Find similar objects  |  Add to bibliography