polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Metadata languages

Similar to edition
Zespół Szkół Medycznych, Liceum Pielęgniarskie, ul. Warszawska, Białystok, 1973 r.
Found : 100
View:
1. 

Zespół Szkół Medycznych, gabinet biologiczny, Białystok, 1973 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Uczennice I klasy przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącym nr 2, u. Kościelna, Białystok, 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Delegacja Nauczycielskiego Zespołu Szkół Medycznych na pochodie z okazji Święta 1. Maja, ul. Lenina, Białystok, 1979 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Uczniowie Szkoły Powszechnej nr 2, ul. św. Rocha 29, Białystok, 1935-38 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Henryk Roszkiewicz na tle odbudowującego się Białegostoku, ul. św. Rocha, ok. 1945-50 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Wycieczka Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Białymstoku, Zakopane, Dolina Strążyska, 1949 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Ul. Stołeczna 79, Białystok, 1975 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Pochód z okazji Święta 1. Maja: Białystok, 1962 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

1948, Zdjęcie klasowe uczniów Szkoły Ćwiczeń, ul. Warszawska, Białystok, 1948 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zdjęcie nauczycieli oraz uczniów Szkoły Handlowej, ul. Warszawska, Białystok, 1951 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Świadectwo z ocenami Danuty Roszkiewicz, Karakulin, Udmuracja ASSR, 1945 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Danuta Roszkiewicz na schodach kaplicy obok Internatu Sióstr Magdalenek, ul. Żytnia, Warszawa, 1952 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Danuta Roszkiewicz z koleżankami przed wejściem do Internatu Sióstr Magdalenek, ul. Żytnia, Warszawa, 1949 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

I klasa Liceum Męskiego, ul. Kościelna, Białystok, 1947 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Świadectwo ukończenia przez Mirosława Szumskiego III klasy Liceum Męskiego, ul. Warszawska, Białystok, 1939 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography