polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie

Publication structure:
 • Centrum im. Ludwika Zamenhofa - projekt "e-Mediateka"
  • Stowarzyszenie Kolejowe Podlasie
   • Rada Kultury Fizycznej i Turystyki "Kolejarz" przy ZNTK Nowy Sącz: Dyplom dla druż. "Chodaki" przy ZSZ-DRHP w Białymstoku za udział w XIII Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Szkół Kolejowych, Piwniczna, 19-21.06.1981 r.
   • Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych: Dyplom dla Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku za zajęcie I miejsca w klasyfikacji drużynowej eliminacji Okręgowej Centralnej DOKP ", Warszawa, maj 1985 r.
   • Związek Bojownikówo Wolność i Demokrację Koło Miejskie nr 2 w Białymstoku, Związek Bojownikówo Wolność i Demokrację Koło Miejskie nr 2 w Białymstoku: Dyplom przyznany Zespołowi Szkół Zawodowych w Starosielcach za współpracę z Kołem Miejskim Nr 2 ZBoWiD w Białymstoku
   • Ministerstwo Komunikacji Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego: Zaświadczenie o pracy junaków OHP z Zespołu Szkół Zawodowych PKP z Białegostoku w Oddziale Drogowym Ministerstwa Komunikacji Centralny Zarząd Szkolenia Zawodowego w Warszawie
   • Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej: Dyplom Ochotniczemu Hufcowi Pracy Zespołu Szkół Zawodowych nr 8 w Białymstoku pracującemu w resorcie komunikacji za III miejsce w Wojewódzkim Współzawodnictwie o tytuł "Hufiec XX lecia OHP"
   • Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Dom Kultury, Dyskusyjny Klub Książki, Jednostki PKP: Dyplom Drużynie ZSZ PKP za uczestnictwo i zajęcie I miejsca w turnieju "Kolejarz dobry w pracy i w zabawie"
   • Front Jedności Narodu: Certyfikat o wpisaniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr. 8 w Białymstoku do "Księgi Zasłużonych Białostocczyźnie"
   • Dyplom dla Zespołu Szkół Kolejowych PKP Białystok za pomoc w wykonaniu trybunek na salę gimnastyczną i prace porządkowe na obiekcie "Ognisko" Białystok
   • Ministerstwo Komunikacji : Dyplom za zajęcie VIII miejsca w konkursie "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" dla Zespołu Szkół Zawodowych DRKP MK w Białymstoku
   • Ministerstwo Komunikacji : Dyplom dla ZSZ DRKP Białystok za zajęcie VII miejsca w XI konkursie "O lepsze wyniki nauczania i wychowania młodzieży" Szkół Kolejowych
   • Ministerstwo Komunikacji : Dyplom dla Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Białymstoku za osiągnięcia w szkoleniu i wzorową postawę uczniów na Obozie Przysposobienia Obronnego w Skarżysku-Kamiennej
   • Wycinki z Gazety Współczesnej, Białystok, 17 listopada 1986 r. o feriach OHP
   • Wycinek z Gazety Współczesnej o osiągnięciach junaków, Białystok, 20 października 1987 r.
   • Gazeta Współczesna: Dyplom dla drużyny kl. II K za zajęcie II miejsca w konkursie ciągnięcia liny w zawodach na Dzień Sportu Szkolnego
   • Polski Czerwony Krzyż: Dyplom dla Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych PZZP za wybitne osiągnięcia w zakresie rozwijania wśród młodzieży humanistycznej idei czerwonokrzyskiej
   • Wycinek z Gazety Współczesnej o podsumowaniu letnich osiągnięć OHP, Białystok, 3 października 1983 r.
   • Wycinek z Kuriera Podlaskiego o podsumowaniu wakacji z OHP, Białystok, 25 września 1984 r.
   • Krzywicki, Zbigniew: Wycinek z Gazety Współczesnej o podsumowaniu wakacji z OHP, Białystok, 25 września 1984 r.
   • Komitet Zakładowy PZPR: Dyplom dla tow. mgr. inż. Zdzisława Grygorczuka (dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych PKP) oraz kadry nauczycielskiej za osiągnięcia i dokonania w dziedzinie kształcenia i wychowania młodzieży
   • Portrety absolwentów Technikum Kolejowego w Białymstoku o profilu eksploatacja i naprawa taboru kolejowego
   • Portrety absolwentów Technikum Kolejowego dla pracujących wydział zaoczny DRKP i MK w 1981 r.
   • Portrety absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Białymstoku klasy III A
   • Portrety absolwentów ZSK 1971-1974
   • Ozdobna kartka z uroczystym pożegnaniem szkoły i przyrzeczeniem oddanej służby ojczyźnie z podpisami abolwentów na odwrocie
   • Odbitka gazetki szkolnej pt. "Drezyna" Z.S.Z P.K.P. w Białymstoku nr 5
   • Odbitka gazetki szkolnej pt. "Drezyna" Z.S.Z P.K.P. w Białymstoku nr 4
   • Rysunek taboru kolejowego
   • Nastoletni chłopcy przebierający się w ogrodzie
   • Para nastolatków spacerująca po placu
   • Tłum gapiów zgromadzony na ulicy
   • Mężczyzna z siekierą wśród drzew
   • Dwaj nastoletni chłopcy kopiący rów, w tle kładka nad torami, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Portret zbiorowy uczniów z opiekunami na tle samochodów ciężarowych, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Tańczące pary na balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Dwaj uczniowie przed planszą ze schematem silnika, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - poczet sztandarowy, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - poczet sztandarowy, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - wyróżnieni uczniowie, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa znajomych podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary tańczące podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość szkolna, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1985/1986 - przekazanie sztandaru, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uroczysty pochód z pocztem sztandarowym
   • Grupa młodzieży na ulicy
   • Dwóch mężczyzn przed witryną zagranicznego sklepu
   • Nastoletni chłopcy przebierający się wśród drzew
   • Mężczyzna siedzący w pokoju i notujący coś w zeszycie
   • Grupa chłopców pozująca na tle drzew
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Portret zbiorowy uczestników balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Tańczące pary na balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa młodzieży na tle budynku na skarpie
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Portret zbiorowy uczestników balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Nauczyciele na studniówce, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Kobieta w kostiumie kąpielowym wypoczywająca na ławce
   • Uroczyste przemówienie, na scenie w tle stoi poczet sztandarowy oraz perkusja, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary tańczące na balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Młody chłopak maszerujący do pracy, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Dwóch mężczyzn na koronie drzewa, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Dwóch mężczyzn w przyjacielskim uścisku na tle jeziora, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Mężczyzna w towarzystwie dwóch dziewcząt, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Mężczyzna stojący na balustradzie podestu, na tle jeziora, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Mężczyzna na tle ciężarówki, w hełmie, z gitarą i kołdrą na ramionach, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Mężczyzna leżący na wąskim podeście na jeziorze, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela - poczet sztandarowy, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela - wręczenie kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela - wręczenie kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela - życzenia i wręczenie kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Chłopak pompujący ręcznie wodę, w tle podwórko, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Dwóch chłopców strojących sobie żarty, w tle podwórko i maszyny gospodarcze, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Portret grupy dziewcząt podczas przerwy w pracy
   • Portret grupy dziewcząt podczas przerwy w pracy, w centralnej części kadru znajduje się stopa fotografa
   • Trzy odpoczywające dziewczyny, w tle znajdują się drzewa owocowe, z których jedna postać zbiera plony
   • Dwóch chłopców ukrywających się za krzakiem przed fotografem
   • Dwóch nastolatków wśród krzaków z siekierą
   • Mężczyźni wychodzący z leśnej polany z narzędziami na barkach
   • Chłopak z siekierą, w tle las
   • Grupa młodzieży odpoczywająca w cieniu
   • Chłopak unoszący w powietrzu narzędzie pracy
   • Mężczyzna spożywający posiłek w trakcie przerwy od pracy
   • Mężczyzna wynoszący z zarośli ścięte gałęzie
   • Ludzie pracujący przy wykopkach, w tle widać traktor
   • Młodzi mężczyźni odpoczywający w trawie
   • Dwóch mężczyzn w cieniu zarośli
   • Młodzi mężczyźni zdejmujący ubrania robocze
   • Mężczyzna odpoczywający w cieniu zarośli
   • Chłopak siedzący na ogromnym kamieniu w cieniu drzew
   • Dwóch mężczyzn pozujących z narzędziami wśród drzew
   • Grupa mężczyzn stojąca w rzędzie przed dwoma osobami, na wieczornej zbiórce po pracy
   • Młody chłopak wycinający krzak wśród drzew
   • Grup uczniów na apelu przed rozpoczęciem prac polowych, lata 80. XX w.
   • Dwóch mężczyzn wrzucających na stertę ścięte krzaki
   • Mężczyzna wypoczywający na skraju lasu
   • Nauczyciel pokazuje uczniom świadectwa podczas pożegnania absolwentów 1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa uczniów na plaży w Ustce, 1979 r.
   • Grupa uczniów na plaży w Ustce, 1979 r.
   • Chłopak chodzący po drewnianych palach na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Grupa młodzieży nad brzegiem morza, Ustka, 1979 r.
   • Grupa młodzieży z transparentami, Słupsk, 1979 r.
   • Wręczenie nagrody i złożenie gratulacji mężczyźnie na placu szkoły, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979 - przemówienie, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979 - chłopak pozujący z kwiatami pod tablicą, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystości szkolne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1979 r.
   • Uroczystości szkolne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1979 r.
   • Uroczystości szkolne z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1979 r.
   • Zbiórka uczniów w trakcie Dnia Sportu, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1980
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979 - Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach r.
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczystości szkolne - wręczanie nagród, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1980 r.
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczniowie w czytelni, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1986/1987 - poczet sztandarowy, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczniowie w czytelni, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Poczet sztandarowy na ulicy z okazji uroczystości państwowych, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa młodzieży pozująca do zdjęcia, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Młodzi mężczyźni rozmawiający na kąpielisku
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zbiorowe zdjęcie klasy na tle lasu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zgromadzenie ludzi na ulicy, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary pozujące do wspólnego zdjęcia na balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary na balu siedzące przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zabawa choinkowa małych dzieci, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zajęcia praktyczne uczniów technikum, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Publiczność podczas uroczystości szkolnych, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa młodzieży podczas wycieczki
   • Dwóch chłopców pozujących przed budynkiem
   • Chłopak chodzący po drewnianych palach na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Spotkanie z uczestnikami konkursu, Szczecin
   • Para młodych ludzi pozująca na tle drzew
   • Klasa pod Fontanną Neptuna w Gdańsku
   • Wycieczka klasowa po centrum Gdańska
   • Złożenie kwiatów pod pomnikiem, Słupsk, 16 maja 1979 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1982/1983 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Ubrani na galowo uczniowie siedzący w szkolnych ławach, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Pożegnanie absolwentów czwartej klasy technikum, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1981/1982 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1982, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uśmiechnięty mężczyzna pokazujący narzędzie pracy przy torach, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Młodzi chłopcy pozujący na maszynie rolniczej, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Grupa młodzieży z transparentami, Słupsk, 1979 r.
   • Młodzież wypoczywająca wśród drzew po ciężkiej pracy
   • Ludzie pracujący przy wykopkach, w tle widać traktor
   • Młodzież przy drewnianych palach na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Pary ucztujące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1982/1983 - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1986/1987, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1982/1983 - występ szkolnego zespołu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Portret zbiorowy uczestników balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zdjęcie grupowe uczestników studniówki, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Zdjęcie grupowe uczestników balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy balu siedzący przy stole, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Ślubowanie klas pierwszych, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 17 września 1986 r.
   • Wręczenie nagród podczas uroczystości szkolnej, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1986 r.
   • Grupa chłopców pozująca z siekierami przed domem mieszkalnym, czerwiec 1981 r.
   • Portret zbiorowy nastoletnich chłopców z opiekunem, na tle szkieletu powstającego budynku
   • Chłopak wpadający ze zjeżdżalni do odkrytego basenu
   • Nastoletni chłopcy z opiekunem na tle szkieletu nowo powstającego budynku
   • Zgromadzenie ludzi z flagami
   • Grupa ludzi w cieniu drzew
   • Dwóch mężczyzn na tle drzew
   • Starszy mężczyzna wypoczywający w cieniu
   • Młody, uśmiechnięty chłopak pokazujący znalezisko
   • Trzech nastolatków wychodzących z drewnianego domu
   • Grupa ludzi na tle ośnieżonego krajobrazu
   • Orkiestra grająca koncert podczas uroczystości, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Wiewiórka w parku
   • Mężczyzna wchodzący do ciemnego pomieszczenia
   • Młodzi mężczyźni prężący muskuły na kąpielisku
   • Pary tańczące podczas balu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Mężczyźni wynoszący z zarośli ścięte gałęzie
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uczestnicy VII konkursu Ministerstwa Komunikacji "O lepsze wyniki nauczania i wychowania" i III Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez CRZZ i ZG. TPPR "Wiedza umacnia przyjaźń"
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1986/1987, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczniowie z opiekunem przy drewnianych palach na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Drewniane pale na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Chłopak chodzący po drewnianych palach na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Chłopcy na brzegu morza, Ustka, 1979 r.
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pożegnanie absolwentów technikum 1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Przemówienie podczas uroczystości z okazji Dnia Kolejarza, Białystok,Technikum Kolejowe w Starosielcach, 12 września 1986 r.
   • Mężczyzna siedzący przy stole z neseserem, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1986/1987, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Delegacja Technikum Kolejowego w Starosielcach, Słupsk, Plac Zwycięstwa,16 maja1979 r.
   • Uroczyste wręczenie świadectw i kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego 1979/1980, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Dwie kobiety na spacerze
   • Dziewczyna pozująca do zdjęcia na moście z Bramą Żuraw w tle, Gdańsk
   • Grupa uczniów podczas uroczystości szkolnej, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Starosielce
   • Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Szkół Kolejowych, Szczecin 15-17 kwietnia1979 r.
   • Portret zbiorowy uczestników balu, Białystok, Starosielce
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Chłopcy w czytelni, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczystość pożegnania maturzystów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1986/1987, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji odznaczenia instruktora Jerzego Babienki z okazji Dnia Kolejarza, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 12 września 1986 r.
   • Uroczyste wręczenie świadectw i kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego 1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Chłopcy siedzący w ławkach, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji Dnia Kolejarza, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 12 września 1986 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego1978/1979, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Mężczyźni pracujący w warsztacie, Białystok, Starosielce, 1986 r.
   • Wystąpienie orkiestry podczas uroczystości z okazji Dnia Kolejarza, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 12 września 1986 r.
   • Uroczyste pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste pożegnanie absolwentów, wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie świadectw z okazji zakończenia roku szkolnego1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste pożegnanie klas trzecich, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1983 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas trzecich, wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1983 r.
   • Uroczysty apel na szkolnym placu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczysty apel na szkolnym placu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Obrona pracy dyplomowej, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Obrona pracy dyplomowej, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Uczniowie pozujący do zdjęcia na tle kamienicy podczas wycieczki
   • Spacer podczas wycieczki szkolnej
   • Mężczyźni pozujący do zdjęcia bez koszul
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Starosielce
   • Wręczenie świadectw i pucharów podczas uroczystego apelu, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Baraki i magazyny
   • Mężczyźni stający przed schodami
   • Dwaj młodzi mężczyźni pozujący do zdjęcia w kąpielówkach przed odkrytym basenem
   • Uroczystości z okazji Wojewódzkiego Podsumowania Współzawodnictwa Komend Szkolonych w OHP w roku szkolnym 1985/1986 (Szkoła Patriotycznego Wychowania), Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Starosielce
   • Pary tańczące na balu, Białystok, Starosielce
   • Uroczyste spotkanie przed szkołą
   • Splątane konary drzew
   • Rynek Starego Miasta w Gdańsku z Ratuszem i fontanną Neptuna
   • Człowiek wpadający ze zjeżdżalni do odkrytego basenu
   • Pary siedzące przy stole podczas balu, Białystok, Starosielce
   • Grupa ludzi pozująca na tle ośnieżonej skarpy w lesie
   • Uczniowie na szkolnej stołówce, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczyste wręczenie dyplomu nauczycielce podczas szkolnej uroczystości, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Goście i uczniowie zgromadzeni podczas szkolnej uroczystości, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Wejście sztandaru podczas uroczystości, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Przemówienie mężczyzny na balu, Białystok, Starosielce
   • Dziewczyna mieszająca w misce, Białystok, Starosielce
   • Chłopak z czaszką wymalowaną na plecach, Białystok, Starosielce
   • Chłopak z czaszką wymalowaną na plecach w towarzystwie chłopców w przebraniach, Białystok, Starosielce
   • Chłopak w czapce w towarzystwie chłopców w przebraniach, Białystok, Starosielce
   • Uczniowie wygłupiający się w klasie, Białystok, Starosielce
   • Chłopak z pomalowanym torsem w towarzystwie innych uczniów, Białystok, Starosielce
   • Wręczenie pucharu podczas uroczystego apelu, Białystok, Starosielce
   • Pokaz tańca zespołu ludowego podczas koncertu z okazji 35-lecia Przyjaźni i Współpracy PRL i NRD (1950-1985)
   • Teatr Boženy Němcovej we Franciszkowych Łaźniach
   • Starsi ludzie przed zabytkowym budynkiem we Franciszkowych Łaźniach
   • Chłopcy opalający się na kocu i pozujący do zdjęcia
   • Chłopak wpadający ze zjeżdżalni do odkrytego basenu
   • Mężczyźni i chłopcy pozujący do zdjęcia w czasie przerwy w pracy
   • Chłopak wpadający ze zjeżdżalni do odkrytego basenu
   • Chłopcy wychodzący z budynku
   • Człowiek pracujący w lesie
   • Orkiestra grająca koncert podczas uroczystości, Białystok, Starosielce
   • Orkiestra grająca koncert podczas uroczystości, Białystok, Starosielce
   • Chłopcy wchodzący do budynku
   • Chłopcy odpoczywający na łące
   • Orkiestra grająca koncert podczas uroczystości, Białystok, Starosielce
   • Sztandar podczas uroczystości pożegnania trzecich klas, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1983 r.
   • Uroczyste pożegnanie maturzystów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie trzecich klas, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1982/1983, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1982/1983, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Wycieczka po pracy, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Zawody kajakowe - prezentacja załóg, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Para pozująca do zdjęcia na mostku, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Chłopcy pozujący do zdjęcia z gitarą, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Mężczyzna robiący notatki w pokoju
   • Ludzie pozujący do zdjęcia na tle domów
   • Kobieta w kostiumie kąpielowym wypoczywająca na ławce
   • Chłopak siedzący na torach
   • Mężczyzna stojący przy torach
   • Mężczyźni prężący muskuły
   • Mężczyzna pracujący przy nasypie kolejowym
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wejście sztandaru szkoły, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Mężczyzna odczytujący coś podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Sztandar szkoły na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczniowie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczniowie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uczniowie podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1988/1989 - wyprowadzenie sztandaru szkoły, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Kobieta siedząca za drzwiami
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Ludzie jedzący obiad w przerwie zebrania
   • Ludzie jedzący obiad w przerwie zebrania
   • Ludzie jedzący obiad w przerwie zebrania
   • Ludzie jedzący obiad w przerwie zebrania
   • Mężczyzna przemawiający podczas zebrania
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Kobieta za drzwiami
   • Ludzie siedzący przy stole podczas zebrania
   • Kobieta za drzwiami
   • Dyplom za zajęcie II miejsca w biegu na 100 m dla ucznia Jana Arciucha na zawodach lekkoatletycznych szkół średnich męskich, ogólnokształcących i zawodowych
   • Dyplom za zajęcie I miejsca w biegu na 100 m dla ucznia Jana Arciucha na Igrzyskach Kręgowych szkół zawodowych w dniach 20 i 21 maja 1950 r., Białystok 21 maja 1950 r.
   • Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymatoku: Dyplom za zajęcie II miejsca w biegu na 100 m dla Jana Arciucha ucznia Publ. Śr. Szk. Zaw. w Starosielcach na zawodach lekkoatletycznych szkół średnich męskich ogólnokształcących i zawodowych
   • Świadectwo ukończenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Starosielach dla Jana Arciucha, Białystok, Starosielce, 23 czerwca 1950 r.
   • Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymatoku: Wycinek z "Gazety Białostockiej" dotyczący narzędzi wytwarzanych przez uczniów Szkoły Zawodowej w Starosielcach, Białystok, 31.05-1.06.1952 r.
   • Publiczna Szkoła Powszechna w Starosielcach: Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość zakończenia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Grupa mężczyzn z karabinami
   • Portret Henryka Lubeckiego
   • Pracownia ślusarstwa nawierzchni kolejowych
   • Grupa ludzi pozująca do zdjęcia z polską flagą
   • Grafika przedstawiająca pociąg
   • Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
   • Wycinek z gazety o 30 dziewczętach z zawodem ślusarza i tokarza
   • Świadectwo ukończenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Starosielach dla Jana Arciucha, Białystok, Starosielce, 23 czerwca 1950 r.
   • Dyplom ukończenia magisterskich studiów prawniczych dla Jana Adama Gąsowskiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa, 6 lipca 1948 r.
   • Publiczna Szkoła Powszechna w Starosielcach: Dyplom za zajęcie III miejsca w skoku w dal dla ucznia Jana Arciucha na zawodach lekkoatletycznych szkół średnich męskich ogólnokształcących i zawodowych
   • Uniwersytet Warszawski: Świadectwo ukończenia Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Starosielach dla Jana Arciucha, Białystok, Starosielce, 23 czerwca 1950 r.
   • Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymatoku: Dyplom za zajęcie I miejsca wieloboju junackim, w skoku w dal dla junaka Jana Arciucha na Igrzyskach Okręgowych Szkół Zawodowych, 20-21 maja 1950 r.
   • Publiczna Szkoła Powszechna w Starosielcach: Uroczysty pochód ulicami miasta
   • Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymatoku: Para stojąca na podeście wagonu kolejowego
   • Mężczyźni na wycieczce, PGR Kociołek, 1973 r.
   • Pan Łukawski pod pomnikiem na Grunwaldzie, 1989 r.
   • Pomnik kapitana Raginisa w Wiźnie
   • Odpoczynek na trasie
   • Pogadanka przewodnika podczas wycieczki w Kętrzynie
   • Zwiedzanie klasztoru w Świętej Lipce przez młodzież
   • Przejażdżka statkiem
   • Pan Gulewicz, Pan Zdanowicz i pilot na statku
   • Złożenie wieńców z okazji wyzwolenia Szczecina
   • Uroczystość pod Pomnikiem Wdzięczności dla Armii Radzieckiej w Szczecinie
   • Wycinek z gazety o 30 dziewczętach z zawodem ślusarza i tokarza
   • Uroczysty pochód ulicą Lipową, Białystok
   • Grupa chłopców pozujących do zdjęcia w klasie
   • Grupa ludzi pozująca do zdjęcia podczas wycieczki
   • Grupa młodzieży pozująca do zdjęcia
   • Notatka z wynikami w konkursie odbywającym się w Łazach
   • Chłopak siedzący na torach kolejowych
   • Grupa ludzi na wycieczce oglądająca skały
   • Grupa ludzi na wycieczce pod ruinami zamku
   • Grupa ludzi na wycieczce pod ruinami zamku
   • Grupa ludzi na wycieczce oglądająca skały
   • IX Konkurs o lepsze wyniki nauczania i wychowania szkół kolejowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych PKP, Łazy, 15-17 czerwca 1981 r.
   • IX Konkurs o lepsze wyniki nauczania i wychowania szkół kolejowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych PKP, Łazy, 15-17 czerwca 1981 r.
   • IX Konkurs o lepsze wyniki nauczania i wychowania szkół kolejowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych PKP, Łazy, 15-17 czerwca 1981 r.
   • IX Konkurs o lepsze wyniki nauczania i wychowania szkół kolejowych dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych PKP, Łazy, 15-17 czerwca 1981 r.
   • Koperta na zdjęcia z uroczystości szkolnych: 1 września 1984 i matury 1984
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - pierwsze klasy, Białystok, Zespół Szkół Zawodowych w Starosielcach, 1 września 1984 r.
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego - ślubowanie pierwszych klas, Białystok, Zespół Szkół Zawodowych w Starosielcach, 1 września 1984 r.
   • Koperta na zdjęcia z wydarzeń szkolnych: zakończenia roku szkolnego 1980 i egzaminów kl. III zasadniczych
   • Egzamin klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Egzamin klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Egzamin klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Nauczyciel w klasie podczas egzaminu klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Egzamin klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Nauczyciel podczas egzaminu klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Fragment budynku szkoły sfotografowany podczas egzaminu klas III, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1980 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1980 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1980 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1980 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1980 r.
   • Fragment koperty na zdjęcia z roku 1984/1985 i początku roku 1985/1986
   • Uczniowie na pisemnym egzaminie maturalnym, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1985 r.
   • Uczniowie na pisemnym egzaminie maturalnym, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1985 r.
   • Uczniowie na pisemnym egzaminie maturalnym, Białystok, Technikum Kolejowe Starosielce, 1985 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1984/1985 Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1984/1985 Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1984/1985 Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego 1984/1985 Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Przemówienie na uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego 1984/1985 Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach
   • Uroczystość z okazji pożegnania klas III Zespołu Szkół Zawodowych, Białystok, Starosielce, 1985 r.
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Przemówienie na uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Przemówienie na uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1985/1986, Białystok, Starosielce
   • Uroczystość z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1986/1987, Białystok, Starosielce
   • Koperta na zdjęcia z wydarzeń szkolnych: 1) ślubowanie klas pierwszych - IX 1986 r., 2) matura 1986, 3) klasa - pracownie zd. [?] 1986 r.
   • Młodzież występująca w przedstawieniu z okazji świętowania Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przemówienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przemówienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przemówienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przedstawienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przemówienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Przemówienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa - wystawa plakatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa - wystawa plakatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Koncert na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Przedstawienie na uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 10 maja 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Koncert na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Wystąpienie uczniów na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Wystąpienie uczniów na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Koncert na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Wystąpienie uczniów na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Wystąpienie uczniów na uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Uczniowie w klasie, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1986 r.
   • Przemówienie podczas uroczystości ślubowania klas pierwszych, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 27 września 1986 r.
   • Uroczystość szkolna, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1985 r.
   • Mężczyzna pracujący w warsztacie
   • Koperta na zdjęcia z zakończenia roku 1983
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - wręczenie świadectw i kwiatów, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - wręczenie świadectw, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Uroczystości szkolne, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1983 r.
   • Koperta na zdjęcia z czerwca 1981
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego - Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Wręczenie pucharu podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Zamocowanie flagi podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Uroczystość z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Najlepsi uczniowie klasy I podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Przedstawienie uczniów podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Przedstawienie uczniów podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, czerwiec 1981 r.
   • Koperta na zdjęcia z czerwca 1981
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 1981/1982 - zaoczni, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Chłopak opierający się o ogrodzenie podczas uroczystego pożegnania klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie IV klas, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.
   • Uroczyste pożegnanie klas IV, Białystok, Technikum Kolejowe w Starosielcach, 1982 r.