polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56137

Readers on-line: 635

Total number of users since Sep 1, 2006: 66185649

Collection

Library

Frequently read publications : Kolekcja Czesława Miłosza

Page1of22 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [22043]
 2. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [15060]
 3. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzupełnione [6903]
 4. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [6399]
 5. Rocznik ziem wschodnich 1939 [5991]
 6. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [4685]
 7. Podole w XVI w. Rysy społeczne i gospodarcze [4644]
 8. Litwa i Białoruś. Przeszłość – Teraźniejszość – Tendencje rozwojowe [4466]
 9. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [4360]
 10. Kucharka litewska [4229]
 11. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia [3914]
 12. Etnografja słowiańska. Zeszyt trzeci. Polacy [3799]
 13. Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju [3117]
 14. Bibljografja ludoznawstwa litewskiego [3003]
 15. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W.X. Litewskiego [2986]
 16. Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu 1912 R.1, T. 2, z. 1 [2626]
 17. Powieści kozackie i gawędy [2361]
 18. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie [2318]
 19. Dzieje narodu litewskiego. Panowanie Swidrygiełły i Zygmunta [2239]
 20. Piosnki Wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej [2120]
 21. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz [1973]
 22. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu [1955]
 23. Raskoł i Sekty Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej. Szkic historyczny [1904]
 24. Dolina Issy [1685]
 25. Raštai T. 1; Pisma T. 1 (PL) [1415]