polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56369

Readers on-line: 14

Total number of users since Sep 1, 2006: 73424146

Collection

Library

Frequently read publications : Kolekcja Tomasa Venclovy

 1. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [22325]
 2. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [16723]
 3. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzupełnione [7318]
 4. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [7053]
 5. Rocznik ziem wschodnich 1939 [6660]
 6. Kucharka litewska [5309]
 7. Podole w XVI w. Rysy społeczne i gospodarcze [5266]
 8. Litwa i Białoruś. Przeszłość – Teraźniejszość – Tendencje rozwojowe [5121]
 9. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [5019]
 10. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [4909]
 11. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia [4205]
 12. Etnografja słowiańska. Zeszyt trzeci. Polacy [4020]
 13. Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju [3480]
 14. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W.X. Litewskiego [3229]
 15. Bibljografja ludoznawstwa litewskiego [3168]
 16. Powieści kozackie i gawędy [2954]
 17. Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu 1912 R.1, T. 2, z. 1 [2705]
 18. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie [2503]
 19. Dzieje narodu litewskiego. Panowanie Swidrygiełły i Zygmunta [2379]
 20. Piosnki Wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej [2263]
 21. Raskoł i Sekty Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej. Szkic historyczny [2191]
 22. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu [2145]
 23. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz [2029]
 24. Raštai T. 1; Pisma T. 1 (PL) [1782]
 25. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, jako oswoionych [1485]