polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55792

Readers on-line: 2013

Total number of users since Sep 1, 2006: 58344340

Collection

Library

Frequently read publications : Kolekcja Tomasa Venclovy

Page1of18 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [16618]
 2. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [13868]
 3. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzupełnione [6594]
 4. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [6093]
 5. Rocznik ziem wschodnich 1939 [5493]
 6. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [4452]
 7. Podole w XVI w. Rysy społeczne i gospodarcze [4186]
 8. Litwa i Białoruś. Przeszłość – Teraźniejszość – Tendencje rozwojowe [4153]
 9. Kucharka litewska [4013]
 10. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [3983]
 11. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia [3794]
 12. Etnografja słowiańska. Zeszyt trzeci. Polacy [3657]
 13. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W.X. Litewskiego [2899]
 14. Bibljografja ludoznawstwa litewskiego [2893]
 15. Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju [2818]
 16. Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu 1912 R.1, T. 2, z. 1 [2559]
 17. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie [2218]
 18. Powieści kozackie i gawędy [2196]
 19. Dzieje narodu litewskiego. Panowanie Swidrygiełły i Zygmunta [2120]
 20. Piosnki Wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej [2058]
 21. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz [1931]
 22. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu [1880]
 23. Raskoł i Sekty Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej. Szkic historyczny [1819]
 24. Raštai T. 1; Pisma T. 1 (PL) [1360]
 25. Kwestya Litewska w prasie polskiej [1276]