polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 53004

Readers on-line: 250

Total number of users since Sep 1, 2006: 52072083

Collection

Library

Frequently read publications : Kolekcja Tomasa Venclovy

Page1of18 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [12715]
 2. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [7725]
 3. Przewodnik po Wilnie. Wydanie czwarte przejrzane i uzupełnione [6281]
 4. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [5691]
 5. Rocznik ziem wschodnich 1939 [4857]
 6. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [4211]
 7. Litwa i Białoruś. Przeszłość – Teraźniejszość – Tendencje rozwojowe [3805]
 8. Podole w XVI w. Rysy społeczne i gospodarcze [3779]
 9. Kucharka litewska [3778]
 10. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [3570]
 11. Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia [3552]
 12. Etnografja słowiańska. Zeszyt trzeci. Polacy [3509]
 13. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W.X. Litewskiego [2798]
 14. Bibljografja ludoznawstwa litewskiego [2784]
 15. Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju [2638]
 16. Litwa i Ruś : miesięcznik ilustrowany poświęcony kulturze, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu 1912 R.1, T. 2, z. 1 [2458]
 17. Zakon kamedułów, jego fundacye i dziejowe wspomnienia w Polsce i Litwie [2108]
 18. Powieści kozackie i gawędy [2066]
 19. Dzieje narodu litewskiego. Panowanie Swidrygiełły i Zygmunta [2010]
 20. Piosnki Wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie słowiano-krewickiej [1996]
 21. Królewskie Wolne Miasto Drohobycz [1890]
 22. Sprawy narodowościowe w teorji i w życiu [1795]
 23. Raskoł i Sekty Prawosławnej Cerkwi Rosyjskiej. Szkic historyczny [1741]
 24. Raštai T. 1; Pisma T. 1 (PL) [1218]
 25. Kwestya Litewska w prasie polskiej [1218]