polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56526

Readers on-line: 60

Total number of users since Sep 1, 2006: 73682259

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

 1. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [79792]
 2. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [70131]
 3. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [41769]
 4. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38538]
 5. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [31094]
 6. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24909]
 7. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23869]
 8. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [22339]
 9. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [22166]
 10. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22130]
 11. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [21892]
 12. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19732]
 13. Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r. [17688]
 14. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita [17253]
 15. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [15142]
 16. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk [14617]
 17. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. [13744]
 18. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo białostockie [13552]
 19. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12774]
 20. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo wileńskie. [11522]
 21. Pacowie : materyjały historyczno-genealogiczne / ułożone i wydane przez Józefa Wolffa. [11357]
 22. Ordinaciâ korolevskih puŝ v lĕsničestvah byvŝago Velikago Knâžestva Litovskago [...]. [11131]
 23. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 14, Inventari imĕnij XVI-go stoletiâ [11102]
 24. Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo wileńskie [10818]
 25. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 31, Akty o litovskih" tatarah". [9973]