polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56526

Readers on-line: 79

Total number of users since Sep 1, 2006: 73682157

Collection

Library

Frequently read publications : Nowa kolekcja

 1. Głos Litwy 1919 nr 53 [56791]
 2. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18504]
 3. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13284]
 4. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11617]
 5. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 5. [9751]
 6. Ziemia Czerwieńska : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie R.1 z.2 [9104]
 7. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T.1. [7201]
 8. Ateneum wileńskie. Czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego Rocznik XIV – Zeszyt 1 [7087]
 9. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 2, T.5 (marzec 1911)-. [6949]
 10. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 3 (wrzesień 1910)-. [6740]
 11. Rocznik ziem wschodnich 1939 [6685]
 12. Wschód Polski : dwutygodnik polityczny R.1 nr 2 [6201]
 13. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant . R. 1, T.2 (czerwiec 1910)-. [6098]
 14. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 4 (grudzień 1910)-. [5942]
 15. Ateneum wileńskie. Tom I, Rocznik 1 [5040]
 16. Wschód Polski : dwutygodnik polityczny R.1 nr 10-11 [4989]
 17. Ateneum wileńskie : czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszłości ziem Wielkiego X. Litewskiego R. 7, z. 3-4 [4963]
 18. Litwa : miesięcznik illustrowany litewski w języku polskim. R.1, 1908. [4782]
 19. Athenaeum : pismo poświęcone historyi, literaturze, sztukom, krytyce itd. R. 1, T. 5. [4220]
 20. Spis Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Pińskiej w Rzeczypospolitej Polskiej 1933 i 1934 [3722]
 21. Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1935. [3667]
 22. Oriens. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym wschodu. Marzec - Kwiecień 1938 [3585]
 23. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T.7. [3579]
 24. Kronika m. Grodna : kwartalnik ilustrowany poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dzielnicom miasta i jego historji 1928, R.1 z.1 [3467]
 25. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 4. [3385]