polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56010

Readers on-line: 246

Total number of users since Sep 1, 2006: 61361852

Collection

Library

Frequently read publications : Borderlands

Page1of360 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78876]
 2. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [67082]
 3. Głos Litwy 1919 nr 53 [56732]
 4. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38180]
 5. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [33354]
 6. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30941]
 7. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24848]
 8. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23360]
 9. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [22085]
 10. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22007]
 11. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [21242]
 12. Dzieje narodu litewskiego. Tom szósty [20119]
 13. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19402]
 14. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18473]
 15. Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r. [15590]
 16. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [15050]
 17. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita [14483]
 18. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [14249]
 19. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. [13392]
 20. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13253]
 21. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo białostockie [13013]
 22. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk [13006]
 23. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12737]
 24. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11503]
 25. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo wileńskie. [11190]