polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 51605

Readers on-line: 638

Total number of users since Sep 1, 2006: 43304791

Collection

Library

Frequently read publications : Borderlands

Page1of347 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78622]
 2. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [61323]
 3. Głos Litwy 1919 nr 53 [56590]
 4. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38005]
 5. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30153]
 6. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24807]
 7. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [24160]
 8. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23199]
 9. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [21858]
 10. Akty izdavaemye Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. T. 33, Akty otnosâŝìesâ k istorii Zapadno-russkoj cerkvi. [21209]
 11. Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego [...]. [20396]
 12. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [18742]
 13. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 4, 1911. [18437]
 14. Obraz Litwy pod względem jéj cywilizacyi, od czasow najdawniejszych do końca wieku XVIII. Cz. 1, Litwa pogańska [14828]
 15. Litwa : miesięcznik ilustrowany litewski w języku polskim. R. 3, 1910. [13199]
 16. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. [13124]
 17. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 8, Akty Vilenskago grodskago suda [12693]
 18. Dekanat oszmiański w świetle opisów parafii z 1784 r. [12513]
 19. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9. XII 1931 r. : mieszkania i gospodarstwa domowe, ludność, stosunki zawodowe : województwo białostockie [11516]
 20. Przewodnik po Litwie i Białejrusi [11377]
 21. Kwartalnik Litewski : wydawnictwo poświęcone zabytkom przeszłości, dziejom, krajoznawstwu i ludoznawstwu Litwy, Białorusi i Inflant. R. 1, T. 1 (marz. 1910)-. [11349]
 22. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 3. Dekanat Olwita [11159]
 23. Ordinaciâ korolevskih puŝ v lĕsničestvah byvŝago Velikago Knâžestva Litovskago [...]. [11031]
 24. Akty izdavaemye Vilenskoû Arheografičeskoû Kommissieû. T. 14, Inventari imĕnij XVI-go stoletiâ [10938]
 25. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 2. Dekanat Mińsk [10879]