polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56369

Readers on-line: 16

Total number of users since Sep 1, 2006: 73424150

Collection

Library

Frequently read publications : Scientific and Educational Materials

 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [501128]
 2. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [97799]
 3. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [97637]
 4. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [73978]
 5. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [68710]
 6. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [57485]
 7. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [41368]
 8. Geotechnika budowlana. Cz.1 [41356]
 9. Budowle podziemne [37603]
 10. Zima - biała pani [36118]
 11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [36009]
 12. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no 2 [32065]
 13. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [31543]
 14. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [29830]
 15. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [29189]
 16. Właściwości termofizyczne żywności. Cz.1 [28027]
 17. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [26744]
 18. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych : ćwiczenia laboratoryjne [25535]
 19. Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych [23165]
 20. Sieci przemysłowe PROFIBUS DP i PROFINET IO [22776]
 21. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22120]
 22. Geotechnika budowlana. Cz.2 [21319]
 23. Koncepcje i metody zarządzania [20696]
 24. Matematyka : przykłady i zadania : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [20466]
 25. Metody modelowania [20399]