polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55941

Readers on-line: 276

Total number of users since Sep 1, 2006: 59917955

Collection

Library

Frequently read publications : Scientific and Educational Materials

 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [499322]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [96157]
 3. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [86689]
 4. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [65954]
 5. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [61932]
 6. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [54671]
 7. Geotechnika budowlana. Cz.1 [38433]
 8. Zima - biała pani [36065]
 9. Budowle podziemne [35777]
 10. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [32860]
 11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [32648]
 12. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31896]
 13. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [30074]
 14. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [28414]
 15. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [28076]
 16. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [24633]
 17. Właściwości termofizyczne żywności. Cz.1 [23714]
 18. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych : ćwiczenia laboratoryjne [22997]
 19. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22006]
 20. Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych [21827]
 21. Geotechnika budowlana. Cz.2 [19763]
 22. Matematyka : przykłady i zadania : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [19680]
 23. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19361]
 24. Dzieje majątku Janopol - Królowy Most w latach 1815 - 1944 [19207]
 25. Metody modelowania [18703]