polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55941

Readers on-line: 1999

Total number of users since Sep 1, 2006: 59827807

Collection

Library

Frequently read publications : Scientific and Educational Materials

Page1of56 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [499309]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [96156]
 3. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [86680]
 4. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [65951]
 5. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [61918]
 6. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [54666]
 7. Geotechnika budowlana. Cz.1 [38426]
 8. Zima - biała pani [36065]
 9. Budowle podziemne [35774]
 10. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [32827]
 11. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [32639]
 12. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31895]
 13. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [30073]
 14. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [28412]
 15. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [28074]
 16. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [24631]
 17. Właściwości termofizyczne żywności. Cz.1 [23710]
 18. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych : ćwiczenia laboratoryjne [22993]
 19. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [22005]
 20. Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych [21826]
 21. Geotechnika budowlana. Cz.2 [19760]
 22. Matematyka : przykłady i zadania : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [19680]
 23. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19360]
 24. Dzieje majątku Janopol - Królowy Most w latach 1815 - 1944 [19198]
 25. Metody modelowania [18703]