polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 52924

Readers on-line: 234

Total number of users since Sep 1, 2006: 51155431

Collection

Library

Frequently read publications : Scientific and Educational Materials

Page1of54 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [498443]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [95178]
 3. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [78525]
 4. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [62522]
 5. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [53992]
 6. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [52270]
 7. Geotechnika budowlana. Cz.1 [36953]
 8. Zima - biała pani [36040]
 9. Budowle podziemne [33587]
 10. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31743]
 11. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [29073]
 12. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [27951]
 13. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [27395]
 14. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [26746]
 15. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [25510]
 16. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [23561]
 17. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [21932]
 18. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych : ćwiczenia laboratoryjne [21212]
 19. Właściwości termofizyczne żywności. Cz.1 [20859]
 20. Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych [20793]
 21. Geotechnika budowlana. Cz.2 [19303]
 22. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [18945]
 23. Dzieje majątku Janopol - Królowy Most w latach 1815 - 1944 [18805]
 24. Matematyka : przykłady i zadania : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [18208]
 25. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka. Z. 6 [17762]