polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 55750

Readers on-line: 167

Total number of users since Sep 1, 2006: 54311781

Collection

Library

Frequently read publications : Scientific and Educational Materials

Page1of56 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [498838]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [95961]
 3. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [81054]
 4. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [64458]
 5. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [57423]
 6. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [53059]
 7. Geotechnika budowlana. Cz.1 [37663]
 8. Zima - biała pani [36058]
 9. Budowle podziemne [34563]
 10. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31842]
 11. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [30435]
 12. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [29625]
 13. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [29010]
 14. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [27906]
 15. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [27377]
 16. Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. [24023]
 17. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych : ćwiczenia laboratoryjne [22042]
 18. Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego : XIV-XVII w. [21965]
 19. Właściwości termofizyczne żywności. Cz.1 [21950]
 20. Podstawy gospodarki komunalnej : współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych [21346]
 21. Geotechnika budowlana. Cz.2 [19425]
 22. Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 roku : dekanat grodzieński [19175]
 23. Matematyka : przykłady i zadania : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [19065]
 24. Dzieje majątku Janopol - Królowy Most w latach 1815 - 1944 [19031]
 25. Metody modelowania [18167]