polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 46299

Readers on-line: 1761

Total number of users since Sep 1, 2006: 33864066

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [496330]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [89462]
 3. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78445]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [68380]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [64785]
 6. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [57375]
 7. Głos Litwy 1919 nr 53 [56367]
 8. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [55889]
 9. Zostawić ślad na Ziemi : ksiega pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [46101]
 10. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [44730]
 11. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [42946]
 12. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [40597]
 13. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [39404]
 14. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37855]
 15. Zima - biała pani [35897]
 16. Geotechnika budowlana. Cz.1 [33618]
 17. Budowle podziemne [30972]
 18. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [30965]
 19. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [29908]
 20. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [27522]
 21. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [24999]
 22. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24666]
 23. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [23298]
 24. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego : Wydział Oświecenia. T. 1, Szkoły elementarne [21675]
 25. Karte des westlichen Russlands : Ostryna P 27 [21478]