polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 49170

Readers on-line: 173

Total number of users since Sep 1, 2006: 37303230

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [496791]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [90092]
 3. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78526]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [70114]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [65101]
 6. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [57924]
 7. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [57236]
 8. Głos Litwy 1919 nr 53 [56431]
 9. Zostawić ślad na Ziemi : ksiega pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [47357]
 10. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45186]
 11. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [43404]
 12. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [43204]
 13. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41525]
 14. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [40892]
 15. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37900]
 16. Zima - biała pani [35976]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [34629]
 18. Budowle podziemne [31608]
 19. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31109]
 20. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [30019]
 21. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [27860]
 22. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [25542]
 23. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24757]
 24. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [23734]
 25. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23093]