polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56150

Readers on-line: 537

Total number of users since Sep 1, 2006: 66372084

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734778]
 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [499764]
 3. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [96728]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [90290]
 5. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78914]
 6. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [67640]
 7. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [67362]
 8. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [66720]
 9. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [66057]
 10. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [63870]
 11. Głos Litwy 1919 nr 53 [56762]
 12. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [55610]
 13. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45490]
 14. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [45297]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42742]
 16. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41645]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [39495]
 18. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38256]
 19. Budowle podziemne [36652]
 20. Zima - biała pani [36087]
 21. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [35946]
 22. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [34421]
 23. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31918]
 24. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30971]
 25. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [30670]