polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 47685

Readers on-line: 132

Total number of users since Sep 1, 2006: 35895018

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of1885 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [496607]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [89848]
 3. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78490]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [69620]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [64927]
 6. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [57641]
 7. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [56954]
 8. Głos Litwy 1919 nr 53 [56402]
 9. Zostawić ślad na Ziemi : ksiega pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [46981]
 10. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45101]
 11. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [43071]
 12. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [42783]
 13. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [40737]
 14. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37882]
 15. Zima - biała pani [35933]
 16. Geotechnika budowlana. Cz.1 [34309]
 17. Budowle podziemne [31410]
 18. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [30992]
 19. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [29945]
 20. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [27770]
 21. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [25268]
 22. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24685]
 23. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [23617]
 24. Latopisiec Litwy i Kronika Ruska : z rękopisu sławiańskiego przepisane, wypisami z wremennika sofiyskiego pomnożone, przypisami i objaśnieniami dla czytelników polskich potrzebnemi opatrzone. [23066]
 25. Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego : Wydział Oświecenia. T. 1, Szkoły elementarne [21688]