polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 50438

Readers on-line: 30

Total number of users since Sep 1, 2006: 38680436

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of1996 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [497203]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [93625]
 3. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78564]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [73062]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [65412]
 6. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [58984]
 7. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [58456]
 8. Głos Litwy 1919 nr 53 [56537]
 9. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [52607]
 10. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [48834]
 11. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [45640]
 12. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45245]
 13. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [43514]
 14. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41546]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [41119]
 16. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37945]
 17. Zima - biała pani [36003]
 18. Geotechnika budowlana. Cz.1 [35815]
 19. Budowle podziemne [32141]
 20. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31209]
 21. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [30067]
 22. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [28058]
 23. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [25928]
 24. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24777]
 25. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [24424]