polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 52778

Readers on-line: 206

Total number of users since Sep 1, 2006: 49122356

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of2079 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [498294]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [95097]
 3. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78722]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [77929]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [66712]
 6. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [64002]
 7. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [62247]
 8. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [61039]
 9. Głos Litwy 1919 nr 53 [56672]
 10. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [53118]
 11. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [52030]
 12. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45347]
 13. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [44271]
 14. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42198]
 15. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41585]
 16. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38064]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [36790]
 18. Zima - biała pani [36035]
 19. Budowle podziemne [33429]
 20. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31674]
 21. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30224]
 22. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [28897]
 23. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego. T. 1 [28195]
 24. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [27142]
 25. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [26833]