polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 50862

Readers on-line: 1228

Total number of users since Sep 1, 2006: 39195057

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of2000 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [497299]
 2. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [93837]
 3. Revizìâ puŝ i perehodov zvěrinyh v byvšem velikom knâžectbě litovskom, c prisovokuplenìem privilegìj na vhody v puŝi i na zemli [...]. [T.1]. [78589]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [73743]
 5. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [65523]
 6. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [61109]
 7. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [59474]
 8. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [58695]
 9. Głos Litwy 1919 nr 53 [56553]
 10. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [49298]
 11. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [46837]
 12. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45254]
 13. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [43594]
 14. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41554]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [41210]
 16. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [37963]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [36026]
 18. Zima - biała pani [36012]
 19. Budowle podziemne [32390]
 20. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31239]
 21. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c" pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih" aktov.Č. 1. [30093]
 22. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [28140]
 23. Litwomani i polonizatorzy : mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polsko-litewskich w pierwszej połowie XX wieku [26061]
 24. Księga pamiatkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego statutu litewskiego [24786]
 25. Matematyka : skrypt dla studentów kierunku zarządzanie i marketing [24560]