polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56104

Readers on-line: 399

Total number of users since Sep 1, 2006: 62785846

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of2165 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734747]
 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [499469]
 3. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [96205]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [87643]
 5. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78891]
 6. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [67275]
 7. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [67128]
 8. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [66167]
 9. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [63279]
 10. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [62975]
 11. Głos Litwy 1919 nr 53 [56748]
 12. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [54994]
 13. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45471]
 14. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [45103]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42618]
 16. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41633]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [38810]
 18. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38214]
 19. Budowle podziemne [36080]
 20. Zima - biała pani [36068]
 21. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [34262]
 22. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [33398]
 23. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31903]
 24. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30952]
 25. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [30239]