polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 52948

Readers on-line: 206

Total number of users since Sep 1, 2006: 51560351

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of2090 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734635]
 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [498497]
 3. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [95266]
 4. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [79024]
 5. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78748]
 6. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [66866]
 7. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [65418]
 8. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [62672]
 9. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [61394]
 10. Głos Litwy 1919 nr 53 [56695]
 11. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [54407]
 12. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [52359]
 13. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45374]
 14. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [44419]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [42314]
 16. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41601]
 17. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38093]
 18. Geotechnika budowlana. Cz.1 [37026]
 19. Zima - biała pani [36044]
 20. Budowle podziemne [33693]
 21. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no. 2 [31758]
 22. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [30240]
 23. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [29131]
 24. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [28275]
 25. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnéj Polski, diaryusze, relacye, pamiętniki i.t.p. służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimiérza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego marszałka i hetmana wielkiego koronnego. T. 1 [28264]