polski   English  
 

Podlaska Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 56326

Readers on-line: 17

Total number of users since Sep 1, 2006: 73276288

Collection

Library

Frequently read publications : Podlaska Digital Library

Page1of2237 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Systematyczny kurs dyktanda, ułożony podług stopniowego rozwoju pojęć, mowy i pisowni :stopień I i II [734855]
 2. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Z. 32 [500996]
 3. Mechatronika i projektowanie mechatroniczne [97307]
 4. Grafika inżynierska. Cz.1, Geometria wykreślna : ćwiczenia projektowe [97300]
 5. Reviziâ puŝ i perehodov zvěrinyh v’ byvšem Velikom Knâžestvě Litovskom s’ prisovokupleniem gramot i privilegij na vhody v puŝi i na zemli sostavlennaâ starostoû mstibogovskim Grigoriem Bogdanovičem Volovičem v 1559 godu [...]. [T.1]. [78989]
 6. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy [73552]
 7. Akta unji Polski z Litwą, 1385-1791 [68749]
 8. Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa [68651]
 9. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 2. [67871]
 10. Rocznik szlachty polskiej. T. 1. [65248]
 11. Zostawić ślad na Ziemi : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej. [57348]
 12. Głos Litwy 1919 nr 53 [56785]
 13. Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie , [T. 1] , Epoka przełomu z wieku XVI-ego na XVII-sty. Dział II-gi. "Ziemie Ruskie" Rzeczypospolitej , Dział opracowany przez Aleksandra Jabłonowskiego [...]. [45682]
 14. Lasy Białowieży = (Die Waldtypen von Białowieża) [45576]
 15. Herbarz polski podług Niesieckiego, treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany. T. 1. [43135]
 16. Ostatnie Wiadomości : białostocki niezależny dziennik demokratyczny 1936, nr 64 [41694]
 17. Geotechnika budowlana. Cz.1 [41169]
 18. Opisy parafii diecezji wileńskiej z 1784 roku T. 1. Dekanat Brasław [41076]
 19. Skarbiec diplomatów papiezkich, cesarskich, krolewskich, książęcych; uchwał narodowych, postanowień różnych władz i urzędów posługujących do krytycznego wyjaśnienia dziejów Litwy, Rusi Litewskiéj i ościennych im krajów. T. 2. [38333]
 20. Budowle podziemne [37474]
 21. Zima - biała pani [36116]
 22. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji [35720]
 23. Acta Mechanica et Automatica. Vol. 2, no 2 [32044]
 24. Technologia konstrukcji prefabrykowanych [31495]
 25. Piscovaâ kniga grodenskoj èkonomii c pribavleniâmi, izdannaâ Vilenskoû Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov. Č. 1. [31058]